Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 23/10/2017 - 10:00 - 11:00

Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών του ΠΜΣ "Επιστήμης Δεδομένων" σειρά 2016-17 (πλήρους φοίτησης) και σειρά 2015-17 (μερικής φοίτησης)