Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 03/10/2017 - 11:00

Τελετή Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών