Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 26/05/2017 - 12:00 - 14:00

Ανοιχτή Ενημερωτική Επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ