Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 18/05/2017 - 14:00

Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής & της Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 18/05/2017 - 13:00

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ και Ομάδα Κοινότητας στο ΟΠΑ

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 18/05/2017 - 12:00 - 21:00

Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής & της Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών