Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 11/05/2017 - 18:00

Εκδήλωση «OPEN DAY – MEET THE MBA»

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 11/05/2017 - 10:30 - 15:00

Business Confucius Institute του ΟΠΑ και Ελληνο-Κινεζικό Οικονομικό Συμβούλιο