Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 08/05/2017 - 17:00

ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Γυναικών Πανεπιστημιακών, Αμφ. Αντωνιάδου

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 08/05/2017 - 11:30
Το Τμήμα ΔΕΟΣ διοργανώνει Τιμητική Εκδήλωση για τον Εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης την Τρίτη 9 Μαΐου 2017, ώρα 17:00 - 19:00, στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.