Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 02/05/2017 - 11:00 - 17:00

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ και Ομάδα Δημιουργίας Κοινότητας στο ΟΠΑ, Αιθ. Πολλαπλών Χρήσεων Αμφ. Αντωνιάδου