Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 05/04/2017 - 19:00 - 21:30

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο: "Με ποιο πρόγραμμα θα πορευτεί η χώρα στην αναπτυξιακή της ανασυγκρότηση;" με θέμα «Εξελίξεις στο Ρυθμιστικό Πλαίσιο του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος και το Μέλλον της Τραπεζικής διεθνώς»

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 05/04/2017 - 18:30

Ανοικτή Εκδήλωση Πληροφόρησης για το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική