Υποβολή Αιτήσεων για το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ. Αιτήσεις από 1/9 έως 16/9