Βιβλιοθήκη

Στο πεδίο αυτό μπορείτε να βρείτε υλικό που έχει αναπτυχθεί από καθηγητές και συνεργάτες του πανεπιστημίου, προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα είτε εισαγωγικές έννοιες, όπως "τι εννοούμε όταν μιλάμε για επιχειρηματικότητα" αλλά και πιο εξειδεικευμένες, όπως "στρατηγικές εξόδου από μία επιχείρηση" ή "χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων".