Ταυτότητα

Η αποστολή μας

Αποστολή της Μονάδας είναι η συνεχής προαγωγή του καινοτόμου πνεύματος και η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στα πρώτα στάδια, με την παροχή συστηματικών υπηρεσιών στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στο κοινωνικό σύνολο. Υποστηρίζει και συντονίζει όλες τις δράσεις καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του Ο.Π.Α..

Υπηρεσίες

Η ΜοΚΕ του Ο.Π.Α. δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς, αναπτύσσοντας αντίστοιχες δράσεις και υποδομές:

Εκπαίδευση με τις εξής δράσεις: 
• Προώθηση της βιωματικής εκπαίδευσης με διοργάνωση εξειδικευμένων εργαστηρίων business game, ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου, εξειδικευμένων σεμιναρίων, δικτύωσης και σύνδεσης με την πράξη.
• Παροχή επίκαιρου εκπαιδευτικού υλικού, πρόσκληση ομιλητών σε μαθήματα, συστηματική ενημέρωση διδασκόντων και πλαισίωση των μαθημάτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε όλα τα τμήματα του Ο.Π.Α..
• Διοργάνωση διαφόρων προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων μέσω του Κέντρου ACEin (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation www.acein.gr) του Ο.Π.Α..
• Πρόσβαση στο Κέντρο Γνώσης της ΜοΚΕ με Οδηγούς Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Σχεδίων, Λογισμικό Ανάπτυξης Χρηματο-οικονομικού πλάνου για επιχειρηματικά σχέδια, Κεφάλαια Διδασκαλίας επίκαιρων θεμάτων και Μελέτες Περίπτωσης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.

Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στα πρώιμα στάδια με τις εξής δράσεις: 
• Διοργάνωση διήμερων εντατικών εργαστηρίων (Bootcamp) όπου οι συμμετέχοντες εργάζονται με υποστήριξη μεντόρων και καθηγητών, αναπτύσσοντας τις επιχειρηματικές τους ιδέες.
• Διοργάνωση του Ετήσιου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας του Ο.Π.Α., όπου οι συμμετέχοντες φοιτητές ή απόφοιτοι αναπτύσσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια μέσω μίας συστηματικής διαδικασίας επιτάχυνσης με δράσεις εκπαίδευσης και συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring).
• Υποστήριξη στην έναρξη της πορείας των νέων επιχειρηματικών ομάδων μέσω των υπηρεσιών του Κέντρου ACEin (Athens Center for Entrepreneurship). Το ACEin προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης, χώρου συνεργασίας, τεχνικής και επιχειρηματικής υποστήριξης (όπως σε θέματα μάρκετινγκ, ανάπτυξης πρωτοτύπου, νομικά) καθώς και την αναγκαία δικτύωση για ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών ή/και καινοτόμων νέων επιχειρήσεων.

Σύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο και δικτύωση με τις εξής δράσεις: 
• Συστηματική ανάπτυξη συνεργασιών και σύνδεση με το Δίκτυο Μεντόρων.
• Διοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης «Ημέρες Καριέρας Start-Up».
• Διοργάνωση τακτικών εκδηλώσεων δικτύωσης για τις επιχειρηματικές ομάδες που αναζητούν συνεργάτες/ συν-ιδρυτές (Meet-Team-Go, Match & Develop).
• Πρόσκληση διακεκριμένων επιχειρηματιών και στελεχών και νέων αναπτυσσομένων επιχειρήσεων για παρουσιάσεις σε μαθήματα, εκδηλώσεις και επιχειρηματικούς διαγωνισμούς.
• Πρακτική Άσκηση σε νέες, ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις (start-ups).

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ο.Π.Α. υποστηρίζει τομείς με σημαντική ανάπτυξη όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν και την κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Συνεργάζεται στενά με τις υπόλοιπες δομές της ΔΑΣΤΑ, για την προσφορά των υπηρεσιών της. Επίσης συνεργάζεται με τους καθηγητές / ερευνητές του Ο.Π.Α. για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, έρευνας και σχετικών πρωτοβουλιών τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Υποστήριξη συμπληρωματικών δράσεων του Ο.Π.Α. 
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας υποστηρίζει καινοτόμες δράσεις του Ο.Π.Α. στον τομέα της νέας επιχειρηματικότητας, όπως:
• Το Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας για μαθητές Λυκείου (http://yes.aueb.gr).
• Τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας Ennovation (http://www.ennovation.gr).
• Την κατεύθυνση «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» του ΜΠΣ ΜΒΑ International (http://www.imba.aueb.gr/node/118).

Συνεργασίες

Η ΜοΚΕ αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στις συνέργιες και συνεργάζεται συστηματικά με επιλεγμένους συνεργάτες και πρωτοβουλίες όπως το Orange Grove της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Αθήνα, το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (Κ.Ε.Μ.Ε.Λ.), ΜοΚΕ Ελληνικών ΑΕΙ, θερμοκοιτίδες (όπως το INNOVATHENS του Δήμου Αθηναίων) και άλλους αξιόλογους φορείς και οργανισμούς, πολλαπλασιάζοντας τις ευκαιρίες ανάπτυξης των επωφελουμένων της.

Διακρίσεις

Ο δυναμισμός και η καινοτομία των δράσεων της ΜοΚΕ ΟΠΑ και η συστηματοποίηση, τεκμηρίωση και συστηματική αξιολόγηση των υπηρεσιών της, συνέβαλλαν καίρια στην κατάκτηση διακρίσεων για τις δραστηριότητές της:

2013:  Εθνικός Πρωταθλητής στον τομέα της «Προώθησης της Επιχειρηματικότητας» στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας.

2013: Απόκτηση από το ΟΠΑ Διάκρισης Αριστείας σύμφωνα με το παγκόσμια αναγνωρισμένο μοντέλο Αριστείας EFQM (European Foundation of Quality Management). Μία εκ των 3 δράσεων για τις οποίες διακρίθηκε το ΟΠΑ ήταν η υποστήριξη των δράσεων επιχειρηματικότητας μέσω της δράσης του με τη ΜοΚΕ ΟΠΑ.

2014Αναφορά στην επιτυχή δράση της ΜοΚΕ και των συνεργιών με τις δομές ΔΑΣΤΑ ως παραδειγμάτων καλών πρακτικών στην αναφορά του Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA, Education and Youth Policy Analysis) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην έκθεση «Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability 2014 - Eurydice Report ». (σελ. 76-77)

2015Καταγραφή της ΜοΚΕ ΟΠΑ από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, ως καλής πρακτικής υλοποίησης έργου ΕΣΠΑ, αναγνωρίζοντας την πληρότητα υλοποίησης και τον αντίκτυπο των υπηρεσιών της.

Η ομάδα μας

Αποτελούμενη από καθηγητές, ειδικούς επιστήμονες και στελέχη με γνώση και εκτενή εμπειρία στους τομείς της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, η ομάδα μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για την παροχή πληροφοριών και τη σύνδεση με τις υπηρεσίες μας.

Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης (gjd@aueb.gr)
Στελέχη: Μαριάννα Γαλάνη (galanimarian@aueb.gr // mke@aueb.gr), Εριφίλη Χατζοπούλου (erifili@aueb.gr // mke@aueb.gr)

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου και στο mke@aueb.gr και τηλεφωνικά στο 210 8203803 ή να μας επισκεφθείτε στην οδό Κεφαλληνίας 46,  στον 2ο όροφο.