Σχέδιο Νόμου για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Δημοσιεύτηκε το νέο νομοσχέδιο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

Για περισσότερα στοιχεία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα πατήστε εδώ.