Πρόβλημα login στο site MKE

Από εχθές παρουσιάστηκε πρόβλημα εισόδου πρόσβασης σε προστατευμένα αρχεία για τους χρήστες που υπάγονται στο dias.aueb.gr.

Το θέμα αντιμετωπίζεται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων και αναμένουμε να λυθεί άμεσα.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο mke@aueb.gr ή στο 210 8203803 αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα και θέλετε να κατεβάσετε κάποιο αρχείο.

Από τη Μ.Κ.Ε.