ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (CLUSTERS) ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
24-07-2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ:
"ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (CLUSTERS) ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ"
 
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ) σε συνεργασία με την ΕΛΑΝΕΤ και την Περιφέρεια Αττικής, σας προσκαλούν την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019, ώρα 18:00 στην ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΒΕΑ,
Ακαδημίας 18, Αθήνα,  στον 1ο όροφο για τη δράση του ΕΣΠΑ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020:

“Προώθηση της Επιχειρηματικότητας μέσω της Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών (Clusters) Καινοτομίας”
 
Δυνατότητα συμμετοχής στα Clusters Καινοτομίας έχουν Ερευνητικοί Οργανισμοί και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους Τομείς της Δημιουργικής Οικονομίας, της Γαλάζιας Οικονομίας και της Οικονομίας των Αναγκών


(δείτε αναλυτικά τις δραστηριότητες)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ