Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018-2019 (ισχύουν από 1/9/2018)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

(σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017)

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
α/Α Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Προκήρυξη
1 ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις (MSc in International Negotiations)    Κείμενο Προκήρυξης
2 ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (MSc in Ιnternational and European Economic Studies)   Κείμενο Προκήρυξης
3 ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (MSc in Law and Economics in Energy Markets)   Κείμενο Προκήρυξης
4 ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (MSc  in Finance and Banking)   Κείμενο Προκήρυξης

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
α/Α Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Προκήρυξη
5 ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (MSc in Applied Economics and Finance)  ΦΕΚ2727/09-07-2018 Κείμενο Προκήρυξης
6 ΔΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics)  ΦΕΚ3071/27-07-2018 Κείμενο Προκήρυξης

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
α/Α Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Προκήρυξη
7 ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική (MSc in Business Analytics) ΦΕΚ2774/12-07-2018 Κείμενο Προκήρυξης
8 ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (MSc in Management Science and Technology)    Κείμενο Προκήρυξης
9 ΔΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA International)   Κείμενο Προκήρυξης
10 ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management)   Κείμενο Προκήρυξης
11 ΔΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (MSc in Public Policy and Management)  ΦΕΚ3071/27-07-2018 Κείμενο Προκήρυξης
12 ΚΠΜΣ στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Kent του Ηνωμένου Βασιλείου (MA in Heritage Management) ΦΕΚ2974/24-07-2018  

 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
α/Α Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Προκήρυξη
13 ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management) ΦΕΚ2878/19-07-2018 Κείμενο Προκήρυξης
14 ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA (Master in Business Administration)    
15 ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)    Κείμενο Προκήρυξης
16 ΔΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) σε συνεργασία το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο   Κείμενο Προκήρυξης

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
α/Α Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Προκήρυξη
17 ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance)  ΦΕΚ3071/27-07-2018 Κείμενο Προκήρυξης
18 ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management)   Κείμενο Προκήρυξης
19 ΔΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση (MSc in International Shipping, Finance and Management)    Κείμενο Προκήρυξης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
α/Α Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Προκήρυξη
20  ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (MSc in Marketing and Communication)   Κείμενο Προκήρυξης

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
α/Α Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Προκήρυξη
21 ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc in Information Systems) ΦΕΚ2394/22-06-2018 Κείμενο Προκήρυξης Πλήρους Φοίτησης
Κείμενο Προκήρυξης Μερικής Φοίτησης
22 ΠΜΣ στην Επιστήμη Υπολογιστών (MSc in Computer Science)  ΦΕΚ2000/04-06-2018 Κείμενο Προκήρυξης
23 ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (MSc in Digital Methods for the Humanities)   Κείμενο Προκήρυξης
24 ΔΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων (MSc in Data Science)  ΦΕΚ2432/26-06-2018 Κείμενο Προκήρυξης
25 ΔΔΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (MSc in Business Mathematics)    

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
α/Α Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Προκήρυξη
26 ΠΜΣ στη Στατιστική (MSc in Statistics)  ΦΕΚ2394/22-06-2018 Κείμενο Προκήρυξης
27 ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (MSc in Applied Statistics)    Κείμενο Προκήρυξης
28 ΔΠΜΣ στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (MSc in Quantitative Actuarial and Financial Risk Management)    Κείμενο Προκήρυξης