Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018-2019 (ισχύουν από 1/9/2018)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

(σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017)

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
α/Α Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Προκήρυξη
1 ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις (MSc in International Negotiations)  ΦΕΚ3082/27-07-2018 ΦΕΚ5168Β/16-11-2018 Κείμενο Προκήρυξης
2 ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (MSc in Ιnternational and European Economic Studies) ΦΕΚ3601/24-08-2018   Κείμενο Προκήρυξης
3 ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (MSc in Law and Economics in Energy Markets) ΦΕΚ3323/10-08-2018 ΦΕΚ5248Β/23-11-2018 Κείμενο Προκήρυξης
4 ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (MSc  in Finance and Banking) ΦΕΚ3644/27-08-2018 ΦΕΚ3765Β/03-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
α/Α Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Προκήρυξη
5 ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (MSc in Applied Economics and Finance)  ΦΕΚ2727/09-07-2018 ΦΕΚ3764Β/03-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης
6 ΔΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics)  ΦΕΚ3071/27-07-2018 ΦΕΚ3763Β/03-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
α/Α Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Προκήρυξη
7 ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική (MSc in Business Analytics) ΦΕΚ2774/12-07-2018 ΦΕΚ3347Β/10-08-2018 Κείμενο Προκήρυξης
8 ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (MSc in Management Science and Technology)  ΦΕΚ3323/10-08-2018 ΦΕΚ3776Β/03-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης
9 ΔΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA International) ΦΕΚ3841/06-09-2018 ΦΕΚ3785Β/03-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης
10 ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management) ΦΕΚ3082/27-07-2018 ΦΕΚ3840Β/06-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης
11 ΔΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (MSc in Public Policy and Management)  ΦΕΚ3071/27-07-2018 ΦΕΚ3771Β/03-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης
12 ΚΠΜΣ στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Kent του Ηνωμένου Βασιλείου (MA in Heritage Management) ΦΕΚ2974/24-07-2018 ΦΕΚ4013Β/17-09-2018  

 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
α/Α Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Προκήρυξη
13 ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management) ΦΕΚ2878/19-07-2018 ΦΕΚ3775Β/03-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης
14 ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA (Master in Business Administration) ΦΕΚ3929/10-09-2018 ΦΕΚ4105Β/20-09-2018

Κείμενο Προκήρυξης

15 ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)  ΦΕΚ3644/27-08-2018 ΦΕΚ3786Β/03-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης
16 ΔΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) σε συνεργασία το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΦΕΚ3601/24-08-2018 ΦΕΚ4149Β/21-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
α/Α Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Προκήρυξη
17 ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance)  ΦΕΚ3071/27-07-2018 ΦΕΚ3529Β/21-08-2018 Κείμενο Προκήρυξης
18 ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management) ΦΕΚ3841/06-09-2018 ΦΕΚ3998Β/17-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης
19 ΔΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση (MSc in International Shipping, Finance and Management)  ΦΕΚ3323/10-08-2018 ΦΕΚ3528Β/21-08-2018 Κείμενο Προκήρυξης
 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
α/Α Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Προκήρυξη
20 ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (MSc in Marketing and Communication) ΦΕΚ3841/06-09-2018 ΦΕΚ4005Β/17-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
α/Α Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Προκήρυξη
21 ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc in Information Systems) ΦΕΚ2394/22-06-2018 ΦΕΚ3561Β/22-08-2018 Κείμενο Προκήρυξης Πλήρους Φοίτησης
ΦΕΚ3561Β/22-08-2018 Κείμενο Προκήρυξης Μερικής Φοίτησης
22 ΠΜΣ στην Επιστήμη Υπολογιστών (MSc in Computer Science)  ΦΕΚ2000/04-06-2018 ΦΕΚ3562Β/22-08-2018 Κείμενο Προκήρυξης
23 ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (MSc in Digital Methods for the Humanities) ΦΕΚ3282/08-08-2018 ΦΕΚ3842Β/06-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης
24 ΔΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων (MSc in Data Science)  ΦΕΚ2432/26-06-2018 ΦΕΚ3778Β/03-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης
25 ΔΔΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (MSc in Business Mathematics) ΦΕΚ4173/21-09-2018 ΦΕΚ4595Β/18-10-2018  

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
α/Α Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Προκήρυξη
26 ΠΜΣ στη Στατιστική (MSc in Statistics)  ΦΕΚ2394/22-06-2018 ΦΕΚ3530Β/21-08-2018 Κείμενο Προκήρυξης
27 ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (MSc in Applied Statistics)  ΦΕΚ3082/27-07-2018 ΦΕΚ3707Β/29-08-2018 Κείμενο Προκήρυξης
28 ΔΠΜΣ στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (MSc in Quantitative Actuarial and Financial Risk Management)  ΦΕΚ3601/24-08-2018 ΦΕΚ3707Β/29-08-2018 Κείμενο Προκήρυξης