Παροχή οικονομικών ενισχύσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΟΠΑ. Αιτήσεις μέχρι 14/06/19