Παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση, ακαδ. έτος 2020-2021 - αιτήσεις έως 30-11-2020 μέσω του https://lesxi.aueb.gr/el/user/login

Τελευταία ενημέρωση: 03-11-2020