Ομάδα συμβουλευτικής για την ολοκλήρωση των σπουδών

 

Ομάδα συμβουλευτικής για την ολοκλήρωση των σπουδών.  ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

 

Την Τετάρτη 06/03/2019 θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος  συναντήσεων.

Η ομάδα συμβουλευτικής απευθύνεται στους φοιτητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ολοκλήρωση των σπουδών τους, για διάφορους λόγους.

Η ομάδα παρέχει μια θεματική διάρθρωση, με στόχο να προσεγγίσουμε ζητήματα τα οποία αναδείχτηκαν ως σημαντικά για την εξέλιξη των σπουδών.

Θεματικές που προτείνονται :

  • Η μετάβαση στο Πανεπιστήμιο ( Η σχέση με το νέο πανεπιστημιακό περιβάλλον,το γνωστικό αντικείμενο, οι προσδοκίες ,επιμέρουςχαρακτηριστικά της φοιτητικής ζωής, κλπ )
  • Στόχοι και επίτευξη (Επιλογή, υποστήριξη των στόχων, διαχείριση απόκλισης μεταξύ στόχου και πραγματικότητας. Πως σχετίζονται με την επιθυμία του ατόμου; κλπ ) 
  • Μελέτη και μέθοδοι  ( Παράγοντες  αποδιοργάνωσης  της μελέτης. Προγραμματισμός  κατά περίπτωση,   κίνητρα, κλπ)
  • Τακτικές επεξεργασίας και αντιμετώπισης των αρνητικών στάσεων  (Ενδυνάμωση της ενεργητικά θετικής σκέψης,  έναντι των   αρνητικών συναισθηματικών  και νοητικών  στάσεων , φόβος αποτυχίας, παραίτηση, κλπ.)
  • Άγχος ( εξετάσεων ) και διαχείριση

 

Οι συναντήσεις,  θα γίνονται  στο  κτήριο της οδού Ελπίδος 13,  2ος όροφος κάθε Τετάρτη στις 13:00 - 15:00. 

Αφορά στους φοιτητές όλων των ετών & τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συντονιστής ομάδας : Γιώργος Καβαλιεράτος , Κλινικός Ψυχολόγος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 - 8203 462 

Emailsyndesi@aueb.gr 

https://www.aueb.gr/el/syndesi