Ομάδα συμβουλευτικής για την ολοκλήρωση των σπουδών

« Ελάτε μαζί να διαχειριστούμε, τις δυσκολίες που σας προκύπτουν στην προσπάθεια ολοκλήρωσης των σπουδών » .

Η ομάδα συμβουλευτικής που ξεκινά  την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου απευθύνεται στους φοιτητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ολοκλήρωση των σπουδών τους, για διάφορους λόγους.

Μαζί  θα αναζητήσουμε τρόπους διαχείρισης και τακτικές ενίσχυσης των δυνατοτήτων σου.

 

Η φοιτητική ζωή ,   συχνά συνοδεύεται από την εμφάνιση καταστάσεων, που δυσχεραίνουν την ανταπόκριση του φοιτητή στις υποχρεώσεις των σπουδών του  :   μειωμένη απόδοση,  έλλειψη κινήτρου, δυσκολίες στην μελέτη, στην  οργάνωση και διαχείριση του χρόνου,  στην ένταξη σε ομάδες εργασιών, καθώς και αναβλητικότητα, άγχος, προσαρμογή στις νέες σχέσεις κοκ.

 

Η ομάδα στοχεύει :

  • στην ανάπτυξη   της επικοινωνίας  και της ομαδικότητας
  • στην ενθάρρυνση της  έκφρασης και της ακρόασης
  • στην επεξεργασία των σκέψεων και των συναισθημάτων
  • στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης εαυτού
  • στην ανάπτυξη τακτικών διαχείρισης

μέσω μιας αμφίδρομης και ενεργητικής προσέγγισης των θεμάτων.

 

Ένας κύκλος οκτώ  δίωρων συναντήσεων,  θα γίνει στο  κτήριο της οδού Ελπίδος 13,  κάθε Τετάρτη στις 11:30-13:30.  Εξαιρείται το χρονικό διάστημα 20/12/18 – 8/1/19. *

Αφορά στους φοιτητές όλων των ετών & τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συντονιστής ομάδας : Γιώργος Καβαλιεράτος , Κλινικός Ψυχολόγος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 - 8203 462 

Email :  syndesi@aueb.gr 

 

*Το πρόγραμμα των συναντήσεων ενδέχεται να τροποποιηθεί, εάν και εφόσον , αυτό διευκολύνει την καλή λειτουργία της ομάδας.