Το ΟΠΑ και τo Michigan State University υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας. Έναρξη με το πρώτο Θερινό Σχολείο σε θέματα Ψηφιακού Επιχειρείν

Τελευταία ενημέρωση: 17-06-2022