Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης για Clean Tech startups! - EIT Climate-KIC

To EIT Climate-KIC στην Ελλάδα ανακοίνωσε το νέο Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης “Startup Accelerator” για Clean Tech startups!

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέχρι τις 27 Ιανουαρίου, στο σύνδεσμο https://goo.gl/Zvzsx6

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.climate-kic.org/countries/greece/

 

___________________________________________________________

Λίγα λόγια για τον κόμβο EIT Climate-KIC στην Ελλάδα 

Η νεοσυσταθείσα ομάδα του EIT Climate KIC Greece Hub αποτελείται από μια κοινοπραξία διαφόρων οργανισμών σε όλο το τρίγωνο της γνώσης: τους εταίρους Αθηνά Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας (ΑΘΗΝΑ RC) Ακαδημία Αθηνών (ΑΑ) -Ερευνητικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Κλιματολογίας, Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Πλαίσιο για συνεργασία (ERFC) Uni.Fund, με την υποστήριξη των συνεργαζόμενων εταίρων: Δίκτυο των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (UN SDSN-Greece, που φιλοξενείται από το ICRE8: Διεθνές Κέντρο Έρευνας για την Οικονομία και το Περιβάλλον) το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερεενών (IOBE) και το Eunice Energy Group.

Ο κόμβος θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για οργανισμούς από την επιχειρηματική κοινότητα, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα και την τεχνολογία, υποστηρίζοντας την ανταλλαγή γνώσεων και επιταχύνοντας τη ταξίδι των λύσεων από το εργαστήριο μέχρι την αγορά.

Συγκεκριμένα, ο κόμβος EIT Climate KIC θα φέρει στην επιφάνεια το δυναμικό της Ελλάδας για καινοτόμες λύσεις στους τομείς του CleanTech, WaterTech, της Κυκλικής Οικονομίας και των καινοτόμων συστημάτων χρηματοδότησης.