ΜοΚΕ ΟΠΑ


Η ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ υποστηρίζει τη λειτουργία της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του Πανεπιστημίου.

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) ΟΠΑ στοχεύει στην καλλιέργεια του πνεύματος επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΟΠΑ, καθώς και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας στα πρώτα της βήματα, προάγοντας τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων από φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου.

Κάθε χρόνο διεξάγει μια σειρά από δράσεις, όπως ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας του ΟΠΑ, ο οποίος αποτελεί φυτώριο νέων επιχειρηματικών ομάδων, καθώς και η Ημέρα Καριέρας StartUps, η οποία δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές και αποφοίτους να αποκτήσουν εμπειρία στο περιβάλλον δυναμικών και ταχέως αναπτυσσόμενων νέων επιχειρήσεων. Παράλληλα, διοργανώνει μια σειρά από ενημερωτικές ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα,  είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία και με το εκτενές δίκτυο συνεργατών της εντός και εκτός του Πανεπιστημίου. 

Για τις δράσεις της ΜοΚΕ ΟΠΑ μπορείτε να ενημερώνεστε στον δικτυακό τόπο www.mke.aueb.gr