Ανανεωμένες οδηγίες για φοιτητές (σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.35102/5-6-21) - Μέτρα προστασίας και self-test για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2021

Τελευταία ενημέρωση: 08-06-2021