Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020