Κύκλος «Η νεολαία που καινοτομεί» | Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Ανακύκλωση, τρόπος ζωής του αύριο

27.09.2018, 18.30΄ │ Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Η ανακύκλωση εμφανίστηκε στη σύγχρονη μορφή της κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αποτελεί αντικείμενο έντονου προβληματισμού για τις κοινωνίες μας τα τελευταία είκοσι χρόνια. Πολλές πρωτοβουλίες αναπτύσσονται στον κόσμο για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που ενέχονται στην υπερκατανάλωση και την σπατάλη καθώς και την ρύπανση. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούν μια ισχυρή προστιθέμενη αξία επειδή αξιοποιούν πόρους που θα έπρεπε να είχαν πεταχτεί.

Οι ελληνικές και γαλλικές νεοφυείς επιχειρήσεις που θα ανακαλύψουμε μαζί, προέρχονται από ποικίλους τομείς, όπως η εσωτερική διακόσμηση, η διατροφή, η μόδα. Επαναπροσδιορίζουν με το δικό τους τρόπο τη χρησιμότητα και την αισθητική των σκουπιδιών και συμβάλλουν από κοινού στη βιωσιμότητα των κοινωνιών μας.

Συμετέχουν οι: Gaëlle Constantini, Μαρίνα Γρυπονησιώτη (ConvertArt), Hélène de la Moureyre (Bilum), Diti (Théla.design), Vee Bougani (Foodity), Wassim Chelfi (Upcycly).

Η εκδήλωση θα αρχίσει με εργαστήρια «surcyclage» στο χώρο υποδοχής του Γαλλικού Ινστιτούτου στις 15.00’ και θα κλείσει με  συνοδεία μουσικής.

Είσοδος ελεύθερη - ταυτόχρονη μετάφραση

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα…..