Χρονολογία: 
1920

Με βάση την πρόταση Παγιάρ δημοσιεύεται ο νόμος 2191/18-6-1920 με τον οποίο ιδρύεται η "Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών", η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.