Το κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου

Το κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου

Tο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου σχεδιάστηκε από τον σπουδαίο αρχιτέκτονα Αναστάσιο Μεταξά (1862-1937), πρώτο πρόεδρο του ιστορικού Συλλόγου Αρχιτεκτόνων.

Πρόκειται για το τελευταίο έργο του και συγκαταλέγεται στα 100 σημαντικότερα κτήρια του εικοστού αιώνα στην Ελλάδα.