Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα. Ηλεκτρονικές αιτήσεις από 04/06/19 έως και 04/07/19