Εργαστήριο Προσωπικής Ανάπτυξης - "Δημιουργώντας βιώσιμες σχέσεις"

Γεννιόμαστε μέσα σε σχέσεις, δυσκολευόμαστε, χαιρόμαστε, μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε μέσα από αυτές. Επιπλέον βρισκόμαστε σε διαρκή σχέση με το περιβάλλον, αλληλεπιδρούμε με αυτό και διαμορφωνόμαστε από αυτό την ίδια στιγμή που το διαμορφώνουμε. Oι διαπροσωπικές σχέσεις μας διαμορφώνουν βιολογικά, αλλά και ψυχοκοινωνικά (Βασιλείου, 1987). Επίσης οι εμπειρίες, ο τρόπος που αυτές βιώνονται και ο τρόπος που ο άνθρωπος τις αφηγείται κάθε φορά, περιλαμβάνουν πάντα το πλαίσιο και τους «σημαντικούς άλλους» που μας περιβάλλουν. (Γουρνάς, 2012)

Τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε πως η πλαστικότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου του επιτρέπει να εξελίσσεται και να αλλάζει μέσα από λειτουργικά περιβάλλοντα και μέσα σε σχέσεις. Σύμφωνα με τη θεωρία της Διαπροσωπικής Νευροβιολογίας (Siegel, 2007) η σχέση, η συνομιλία με τον άλλον, αλλάζει τις νευρωνικές οδούς και ενισχύει τις συνάψεις, ιδιαίτερα όταν αυτή η συνομιλία, ο διάλογος, είναι σημαντικός και συμβαίνει μέσα σ’ ένα πλαίσιο συναισθηματικής εγρήγορσης, συντονισμού, ασφάλειας και ισχυρών συναισθηματικών δεσμών.

Έχει μάλιστα λεχθεί (Podvoll, 2003) πώς ακόμα και στις πιο μεγάλες μας δυσκολίες, σε σοβαρές ασθένειες "η ανάρρωση είναι εφικτή [και] πολύ πιο πιθανή να συμβεί με τον καταλύτη της ανθρώπινης σχέσης. Δεν υπάρχει φάρμακο που να μπορεί να την αντικαταστήσει.”

Σας προσκαλώ λοιπόν σε ένα ανοικτό εργαστήριο προσωπικής ανάπτυξης και διερεύνησης ζητημάτων που σχετίζονται με τις ανθρώπινες σχέσεις και που νιώθετε να σας αφορούν ως φοιτητές και φοιτήτριες 

Το τι μπορεί να συζητηθεί σε ένα εργαστήριο για τις ανθρώπινες σχέσεις δεν μπορεί εύκολα να προ-ειπωθεί. Ως γενική θεματική τίθεται ο τίτλος «Δημιουργώντας βιώσιμες σχέσεις" και ο καθένας και η καθεμία είναι ελεύθερη να την προσεγγίσει όπως επιθυμεί. Εντούτοις υπάρχουν κάποιοι βασικοί άξονες για εστίαση:

  • Πώς σχετίζομαι;
  • Συναισθήματα και σχέσεις
  • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχέσεις
  • Εγκέφαλος και σχέσεις
  • Αλλάζοντας μέσα σε σχέσεις

Θα μπορούσε κανείς να πει πως συνολικά η ομάδα στοχεύει στην προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν το πώς αναπτυσσόμαστε μέσα σε σχέσεις και απευθύνεται σε καθέναν και καθεμία που ενδιαφέρεται για αυτές. Είναι τέλος ανοικτή στη συμμετοχή και στην ανάδειξη επιμέρους θεματικών.

Ο κύκλος αποτελείται από εννιά συναντήσεις, οι οποίες θα γίνονται κάθε Τρίτη, 13:00-15:00, στο κτήριο της οδού Ελπίδος 13 στον 1ο όροφο.

Έναρξη Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, 13:00
Ημερομηνίες: 19/03, 26/03, 02/04, 09/04, 16/04, 07/05, 14/05, 21/05, 28/05

Συντονιστής ομάδας: Λυκούργος Καρατζαφέρης ψυχίατρος (ομάδα κοινωνικής αρωγής και ψυχολογικής υποστήριξης ΟΠΑ)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8203 462
e-mail: syndesi@aueb.gr

Με εκτίμηση
Καρατζαφέρης Λυκούργος

Βιβλιογραφία

Βασιλείου Γ. (1987), Ο Άνθρωπος ως Σύστημα. Στο: Τσιάντης Μ, Μανωλόπουλος (Επιμ). Σύγχρονα Θέματα Παιδοψυχιατρικής, Τόμος Α ́, Καστανιώτης, Αθήνα

Γουρνάς, Γ. (2012). Η αλλαγή μέσα από τη σχέση: Ένα διεπιστημονικό μοντέλο για την αξιοποίηση της ομάδας στην Εκπαίδευση. Στο Μ. Πολέμη-Τοδούλου (Επιμ.), Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξη. Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό του Μείζονος Πρoγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Τόμος Δ. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Podvoll, E. M. (2003): Recovering sanity. A compassionate approach to understanding and treating psychosis. Boston: Shambhala. [New edition of The seduction of madness. New York 1990].

Siegel J.D., (2007), The Mindful Brain. Reflection and Attunement in the Cultivation of Well-Being. Norton New York.

https://www.socialworker.com/downloads/1267/download/puzzle.jpg?cb=5f4fa09cb6849febdcbe77cfb9d9e95a&w=640&h=