Έρευνα για τις Επιχειρηματικές Προθέσεις Αποφοίτων

Είστε απόφοιτος ΑΕΙ (με ή χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα) και θέλετε να μάθετε τα αποτελέσματα της 1ης έρευνας που διεξάγεται στην Ελλάδα για τις Επιχειρηματικές Προθέσεις Αποφοίτων ΑΕΙ

Το ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώσετε (χρειάζονται περίπου 10') σχεδιάστηκε από το Εργαστήριο Στρατηγικής & Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα του 2013 "Νεολαία σε Δράση" του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Εκπαίδευση και Πολιτισμός).

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου:

  • Αν είστε απόφοιτος/απόφοιτη ΑΕΙ και έχετε δική σας επιχείρηση, πατήστε εδώ.
  • Αν είστε απόφοιτος/απόφοιτη ΑΕΙ χωρίς δική σας επιχείρηση, πατήστε εδώ.

Η συνεισφορά σας είναι πολύτιμη!

Εφόσον το επιθυμείτε, τα αποτελέσματα θα σας κοινοποιηθούν μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.