Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα βασιζόμενο στη διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και ήταν πρωτοπόρο για το Πανεπιστήμιο και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα. 

Το πρόγραμμα προσεγγίζει, αναλύει και συζητάει σε βάθος τη δημιουργία και διοίκηση πρωτοβουλιών κοινωνικού αντίκτυπου. Εστιάζει σε επιχειρηματικές προσεγγίσεις και δεξιότητες που διευκολύνουν τα άτομα να μεγιστοποιήσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο των δράσεών τους.

Απευθύνεται σε ευρύ κοινό, δηλαδή σε όσους και όσες επιδιώκουν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες εντός του οικοσυστήματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με στόχο:

 i) να δημιουργήσουν βιώσιμες κοινωνικές επιχειρήσεις,

ii) να διαχειρίζονται εύστοχα προβλήματα και ευκαιρίες πρωτοβουλιών κοινωνικού αντίκτυπου,

iii) να έχουν ενεργό ρόλο σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και iv) αναλάβουν ρόλο συμβουλευτικής στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

 

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται πιστοποιητικό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δίνεται η δυνατότητα κάλυψης των διδάκτρων με πόρους ΟΑΕΔ / ΛΑΕΚ και η σύνδεση με το ERASMUS+ PROGRAMME 2017-2020 (AUEB Partner in Greece).

 

Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές για το νέο πρόγραμμα, το οποίο ξεκινά στις αρχές Φεβρουαρίου 2020. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ και τη φόρμα για την αίτηση συμμετοχής εδώ.