Διασύνδεση

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας υποστηρίζει τη λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης (ΓΔ) του Πανεπιστημίου.

Το Γραφείο Διασύνδεσης μέσα από την πολυετή λειτουργία του έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία και αξιόλογο δίκτυο οργανισμών, προκειμένου να προωθήσει την απασχόληση των φοιτητών και αποφοίτων του ΟΠΑ στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Επιπλέον, το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει κεντρικά πληροφόρηση για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΟΠΑ και άλλων Πανεπιστημίων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας συνεργάζεται με το Γραφείο Διασύνδεσης σε δράσεις όπως:

α. η διοργάνωση των Ημερών Επαγγελματικού Προσανατολισμού, που φέρνουν σε επαφή εκατοντάδες φοιτητές και απόφοιτους του ΟΠΑ με επιχειρήσεις και οργανισμούς

β. η ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την διαδικτυακή αναζήτηση θέσεων εργασίας (αγγελιών) από το φοιτητή, την αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων και την υποστήριξη κατά τη διαδικασία εύρεσης εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Γραφείου Διασύνδεσης.