Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνουν τα τελευταία 7 χρόνια τον Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας του ΟΠΑ.

Η διαδικασία: Οι ομάδες αναπτύσσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και τα προϊόντα παρακολουθώντας σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων και λαμβάνοντας καθοδήγηση από έμπειρους μέντορες, με την υποστήριξη της ΜοΚΕ ΟΠΑ.

Ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές/-τριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και οι απόφοιτοι των τελευταίων 2 ετών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες μέχρι πέντε ατόμων. Ενθαρρύνεται η διεπιστημονικότητα, μέσω της σύνθεσης ομάδων από μέλη διαφορετικής/συμπληρωματικής κατάρτισης και τεχνογνωσίας.

Όροι συμμετοχής: 

• Τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας να είναι φοιτητής/τρια ή νέος απόφοιτος του ΟΠΑ.

Κατηγορίες Διαγωνισμού: Οι ομάδες επιλέγουν μία εκ των πέντε κατηγοριών στην οποία θα αναπτύξουν την πρότασή τους: (α) Χρηματο-οικονομικές Υπηρεσίες, (β) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Τεχνολογίες Πληροφορικής, (γ) Πράσινη ή Κοινωνική επιχειρηματικότητα, (δ) Γενική Κατεύθυνση, (ε) Ανάπτυξη Προϊόντος. Διευκρινίζεται ότι στην τελευταία κατηγορία μπορούν να ενταχθούν μόνο φυσικά προϊόντα και όχι εφαρμογές (applications) ή λογισμικό.

Έπαθλα Διαγωνισμού: Οι ομάδες που θα διακριθούν θα πάρουν χρηματικά έπαθλα και θα έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχθούν στο πλαίσιο του Athens Center of Entrepreneurship and Innovation (ACEin) του ΟΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα στάδια και την εξέλιξη του Διαγωνισμού θα αναρτώνται, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του, στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού σ’ αυτόν εδώ το σύνδεσμο.

Ανάλυση των τριών επιμέρους φάσεων του 7ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας  ΟΠΑ

1η Φάση: Υποβολή Επιχειρηματικής Ιδέας
Προθεσμία: 10 Απριλίου 2017

Για τη συμμετοχή σας στην 1η φάση του διαγωνισμού καλείσθε να γράψετε μια σύντομη, σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής σας ιδέας που δε θα ξεπερνάει τις 3 σελίδες, σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας . Στη συνέχεια θα πρέπει να εισέλθετε στο AUEB Management Portal και συγκεκριμένα στο σύστημα online διαχείρισης επιχειρηματικών διαγωνισμών (AUEB Competitions), να δημιουργήσετε την ομάδα σας και να υποβάλετε το παραδοτέο σας.

Σημαντική σημείωση αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής της πρότασής σας: Παρακαλούμε μόλις πραγματοποιήσετε την "Οριστική Υποβολή" του Εντύπου Υποβολής της Επιχειρηματικής σας Ιδέας στο σύστημα AUEB Business Competitions να μας αποστείλετε ενημερωτικό email στο mke@aueb.gr, αναφέροντας: το όνομα της ομάδας και τον "αρχηγό" της και ότι έγινε οριστική υποβολή στο σύστημα και να αναμένετε επιβεβαιωτικό email από τη ΜοΚΕ ΟΠΑ. Αν δεν λάβετε επιβεβαιωτικό email η συμμετοχή σας δεν είναι έγκυρη.

Τέλη Απριλίου 2017, θα ανακοινωθούν οι ομάδες που θα προκριθούν στη 2η Φάση για την Ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων τους ή/και προϊόντων.

2η Φάση: Υποβολή Επιχειρηματικού Σχεδίου
Προθεσμία: 15 Ιουλίου 2017

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η Ανάπτυξη της Επιχειρηματικής Ιδέας/ Νέου Προϊόντος και του Επιχειρηματικού Σχεδίου μέσω της παρακολούθησης σειράς Εξειδικευμένων Σεμιναρίων και Mentoring Sessions, σε συνεργασία με το Athens Center of Entrerpreneurship and Innovation (ACEin) του ΟΠΑ.

Σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων & συμβουλευτική καθοδήγηση 
Οι ομάδες που θα προκριθούν στο δεύτερο στάδιο του Διαγωνισμού θα παρακολουθήσουν μία σειρά σεμιναρίων επιχειρηματικής επιτάχυνσης που θα ακολουθεί κλιμακωτά την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας και του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων θα ανακοινωθεί κατά την έναρξη της 2ης Φάσης του Διαγωνισμού.

Στο πλαίσιο της περιόδου επιχειρηματικής επιτάχυνσης, θα δοθεί η ευκαιρία οι ομάδες να λάβουν υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση από έμπειρους μέντορες στο πλαίσιο συναντήσεων - mentoring sessions. Κατά το mentoring session κάθε ομάδα θα συναντήσει κατ’ιδίαν τουλάχιστο 2 μέντορες και θα συζητήσει μαζί τους τα βασικά στοιχεία του επιχειρηματικού της μοντέλου, επωφελούμενη από την εξειδικευμένη τεχνογνωσία των μεντόρων.

Τα παραδοτέα της 2ης Φάσης για τις κατηγορίες (α), (β), (γ) και (δ) του Διαγωνισμού είναι το επιχειρηματικό σχέδιο του προτεινόμενου εγχειρήματος.

Για την κατηγορία (ε) τα παραδοτέα είναι: i) το Αρχείο Προδιαγραφών του Προϊόντος και ii) Ανάλυση Στοιχείων Αγοράς και Ανταγωνιστικότητας (concept προϊόντος, ανάλυση επιχειρηματικού καμβά, συνεντεύξεις πελατών/χρηστών, benchmarking product), ακριβείς οδηγίες για τα οποία θα παρασχεθούν κατά τη 2η Φάση του Διαγωνισμού και στο εξειδικευμένο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί.
Αρχές Σεπτεμβρίου 2017 θα ανακοινωθούν οι ομάδες που θα προκριθούν στην 3η φάση του Διαγωνισμού.

Η 2η Φάση ολοκληρώνεται με την υποβολή του Επιχειρηματικού Σχεδίου του προτεινόμενου εγχειρήματος στις 15 Ιουλίου 2017 και πάλι μέσω του προφίλ της ομάδας στο σύστημα ψηφιακής διαχείρισης επιχειρηματικών διαγωνισμών του AUEB Management Portal.

Οι ομάδες που θα ολοκληρώσουν τη 2η Φάση του Διαγωνισμού καταθέτοντας το τελικό παραδοτέο θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

3η Φάση: Παρουσίαση των επιχειρηματικών προτάσεων των διακριθεισών ομάδων στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη των νικητριών ομάδων (μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017).