Διημερίδα "Ερευνώ - Καινοτομώ - Επιχειρώ" 2012 Διημερίδα "Ερευνώ - Καινοτομώ - Επιχειρώ" 2012

Οι Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργάνωσαν στις 4 και 5 Μαϊου 2015 διημερίδα με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενθάρρυνση νέων ερευνητών στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης.

Πλήρη ενημέρωση σχετικά με την ημερίδα μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεο των ομιλιών.

1η Μέρα: - Ά Μέρος :http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/8926

               -΄Β Μέρος:http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/8927

2η Μέρα: - Ά Μέρος :http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/8928

               -΄Β Μέρος :http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/8929