Αίτηση παροχής οικονομικής ενίσχυσης σε φοιτητές/τριες του ΟΠΑ

Στοιχεία Αίτησης

 

Ακαδ. Έτος Υποβολής: 2018-2019

Ημ/νία Υποβολής Αίτησης: 17-06-2019

Στοιχεία Δικαιούχου
Προϋποθέσεις Δικαιούχων
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf.
Κριτήρια Μοριοδότησης

Αν επιλεγείτε για οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε δικαιολογητικά που να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που έχετε δηλώσει (όπως αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, βεβαίωση από ΚΕ.Π.Α., πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, κ.λπ.).


Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης στο email lesxi@aueb.gr