19ος Φοιτητικός διαγωνισμός economia «Τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οικονομία»

Kataxwrhsh Diagwnismou 2012 2013 02

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ και το economia BUSINESS TANK διοργανώνουν για 19η χρονιά τον καθιερωμένο Φοιτητικό Διαγωνισμό. Φέτος το θέμα του Διαγωνισμού είναι:

Τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οικονομία

Πώς ανταποκρίνονται στην απαίτηση της ανταγωνιστικότητας;
Ποιες αναπτυξιακές προοπτικές δημιουργούν;
Πώς βοηθούν στη διάδοση της καινοτομίας;

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές ή σπουδαστές οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απόφοιτος μέσα στο 2012. Επίσης, εργασίες μπορούν να υποβάλλουν Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Οι εργασίες μπορούν να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά.
Κάθε φοιτητής ή σπουδαστής μπορεί να δώσει τη δική του/της πρωτότυπη ατομική εργασία. Επίσης, στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ομαδικές εργασίες με ομάδες 2-4 ατόμων.

Θα βραβευθούν 5 ατομικές και 5 ομαδικές εργασίες.
Όσοι έχουν βραβευθεί σε παλαιότερο διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν δεύτερη φορά στο διαγωνισμό. Όσοι, όμως, απλά είχαν συμμετάσχει χωρίς να έχουν βραβευθεί μπορούν να υποβάλουν ξανά εργασία. Επίσης, μπορούν να πάρουν και πάλι μέρος όσοι έχουν κερδίσει κάποιον έπαινο από τον economia Π.Φ.Δ.
Η κυρίως εργασία δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 2.000 λέξεις. Ωστόσο, τα παραρτήματα και οι πηγές δεν έχουν όριο έκτασης. Αν χρησιμοποιηθεί υλικό, πληροφορίες ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο άλλης εργασίας, δημοσιευμένης ή μη, πρέπει να αναφερθεί η βιβλιογραφία, το όνομα του συντάκτη, ο τίτλος και η έκδοση, καθώς και το έτος συγγραφής της.
Πίνακες και γραφήματα των βραβευμένων εργασιών ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στον Τόμο των Βραβευμένων Εργασιών. Ο Τόμος των Βραβευμένων Εργασιών έπεται της αξιολόγησης και δεν την επηρεάζει.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης είναι:
•Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση του θέματος
•Τεκμηρίωση επιχειρηματολογίας, επιλογή και χρήση πηγών
•Πρωτοτυπία στην προσέγγιση και στο χειρισμό του θέματος
•Συνολική παρουσίαση-εικόνα της εργασίας

Κάθε χρόνο, με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού οι πέντε ατομικές και οι πέντε ομαδικές εργασίες δημοσιεύονται σε βιβλίο το οποίο ονομάζεται Τόμος των Βραβευμένων Εργασιών. Η έκδοση αυτή μοιράζεται στην γιορτή της απονομής των βραβείων στους παρευρισκόμενους, φοιτητές, γονείς και χορηγούς. Ο Τόμος των Βραβευμένων Εργασιών μπορεί να κυκλοφορήσει σε έντυπη μορφή (βιβλίο) ή/και σε ηλεκτρονική (e book, cd).

Τα κείμενα της εργασίας πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή (σε CD) και σε εκτύπωση σε χαρτί Α4, σε πέντε αντίγραφα. Ακόμη, στον ίδιο φάκελο των εργασιών είναι απαραίτητο να υπάρχουν:
•Σύντομο βιογραφικό σημείωμα καθώς επίσης και στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail)
•Φωτοτυπία της φοιτητικής ταυτότητας για φοιτητές δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
•Βεβαίωση φοίτησης για φοιτητές ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να σταλούν στην διεύθυνση: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε., ΒΛΑΧΑΒΑ 6-8, 105 51 ΑΘΗΝΑ
Με την ένδειξη: Για τον 19ο economia Φοιτητικό Διαγωνισμό

Η προθεσμία υποβολής των εργασιών λήγει στις 29 Μαρτίου 2013.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210-3314714 ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση marketing@economia.gr