Ο πρώτος Σύλλογος Σπουδαστών

Ο πρώτος Σύλλογος Σπουδαστών

 

Το 1920 ιδρύεται ο Σύλλογος Σπουδαστών της Σχολής.  "Σκοπός του Συλλόγου είναι η ηθική και πνευματική προαγωγή των μελών του".

Στις δραστηριότητες του Συλλόγου περιλαμβάνονται και οι εκδόσεις των παραδόσεων των καθηγητών.

 

Επετηρίδα 1928