Ωράριο Λειτουργίας

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
  Δευτέρα - Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο - Κυριακή
Τμήμα Βιβλίων
(Τμήμα Πρόσκτησης & Τεκμηρίωσης Υλικού)
08.30 - 20.00
08.30 - 15.00
08.30 - 19.30
08.30 - 14.30
ΚΛΕΙΣΤΗ
Τμήμα Περιοδικών 08.30 - 15.00 08.30 - 14.30 ΚΛΕΙΣΤΗ
Τμήμα ΕΟΚ  08.30 - 15.00 08.30 - 14.30 ΚΛΕΙΣΤΗ
Τμήμα Αναγνωστηρίου 08.30 - 20.00 08.30 - 19.30 ΚΛΕΙΣΤΗ
Υπηρεσία Δανεισμού 08.30 - 20.00 08.30 - 19.30 ΚΛΕΙΣΤΗ

 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ & ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου)
  Δευτέρα - Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο - Κυριακή
Τμήμα Βιβλίων 08.30 - 15.00 08.30 - 14.30 ΚΛΕΙΣΤΗ
Τμήμα Περιοδικών 08.30 - 15.00 08.30 - 14.30 ΚΛΕΙΣΤΗ
Τμήμα ΕΟΚ 08.30 - 15.00 08.30 - 14.30 ΚΛΕΙΣΤΗ
Τμήμα Αναγνωστηρίου 08.30 - 15.00 08.30 - 14.30 ΚΛΕΙΣΤΗ
Υπηρεσία Δανεισμού 08.30 - 15.00 08.30 - 14.30 ΚΛΕΙΣΤΗ