Συμμετοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ ακαδ. έτους 2016-2017

id: 
2723


Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+
ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Oι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ 2016-2017 καλούνται να συμπληρώσουν σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που ακολουθεί και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη με e-mail στην κυρία Βασιλική Παπαβασιλείου, ηλεκτρονική διεύθυνση: vikipap@aueb.gr ή να την προσκομίσουν στο Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου μας, επισυνάπτοντας και μία φωτοτυπία του αποδεικτικού γνώσης της ξένης γλώσσας που ομιλείται στον οργανισμό/εταιρεία/φορέα υποδοχής που επιλέγουν.

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων: 23 Μαΐου μέχρι 22 Ιουλίου 2016.

Για περισσότερο εποικοδομητικά αποτελέσματα, συστήνεται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν τελειώσει τις σπουδές των τριών πρώτων ετών του προγράμματος σπουδών τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για το μηνιαίο ποσό υποτροφίας Πρακτικής Άσκησης Έρασμος ανά Κράτος-Μέλος από τον ιστοχώρο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

www.iky.gr

"Πρόγραμμα Erasmus+Υποτροφίες Κινητικότητας στο εξωτερικό

για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών - Key Action I"

Όσοι έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί για τρίμηνη πρακτική άσκηση μετά από απ' ευθείας επικοινωνία τους με επιχειρήσεις/οργανισμούς/φορείς υποδοχής επιλέξιμων Κρατών του Προγράμματος Erasmus+, πρέπει να το σημειώσουν στην αίτησή τους.

Όσοι θα ήθελαν να αναζητήσουν εταιρείες/οργανισμούς/φορείς για πρακτική άσκηση μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και να αναζητήσουν πληροφορίες και από τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

www.career.aueb.gr

www.iagora.net

www.placement-uk.com

www.directemploi.com

www.ap-and-go.eu

Οι φοιτητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus+ του Τμήματός τους (βλ. παρακάτω ονομαστική κατάσταση), προκειμένου να ζητήσουν την έγκριση αυτής της κινητικότητας και του συγκεκριμένου προγράμματος πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση ή στον οργανισμό υποδοχής.

H τρίμηνη παραμονή στο εξωτερικό στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης Erasmus+αναγνωρίζεται με 20 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο "Erasmus+ LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS" που ακολουθεί και να το δώσουν για υπογραφή στον ακαδημαϊκό τους συντονιστή, αφού το υπογράψουν πρώτα οι ίδιοι.

Μετά την έγκριση του ακαδημαϊκού συντονιστή Erasmus+, οι φοιτητές πρέπει να το αποστείλουν στον φορέα υποδοχής για έγκριση και υπογραφή. Κατόπιν μπορούν να αναζητήσουν από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου μας τα έντυπα του ΙΚΥ που πρέπει να συμπληρωθούν έγκαιρα για την λήψη της υποτροφίας Erasmus+.

Το κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει τα μαθήματα, αλλά δεν έχουν καταθέσει αίτηση για λήψη πτυχίου.

Τα κριτήρια επιλογής είναι η καλή ακαδημαϊκή επίδοση, η γνώση της γλώσσας εργασίας στην εταιρεία/οργανισμό και στη χώρα υποδοχής, η εύρεση εταιρείας/οργανισμού υποδοχής στο εξωτερικό και η κατάλληλη προετοιμασία του σχετικού προγράμματος πρακτικής άσκησης. Η επιλογή πραγματοποιείται από τον ακαδημαϊκό συντονιστή του Προγράμματος Erasmus+ με τη στήριξη του Γραφείου Erasmus+ του Πανεπιστημίου μας.

Πρόγραμμα Erasmus+ 2016-2017

Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Τμημάτων

 1. Οικονομικής Επιστήμης

  Επίκ. Καθηγήτρια Αναστασία Μιαούλη

  τηλ. 210-8203 447, e-mail: Miaouli@aueb.gr

 2. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

  Καθηγητής Παναγιώτης Τσακλόγλου

  τηλ. 210-8203 195, e-mail: tsaklog@aueb.gr

 3. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κασιμάτης

  τηλ. 210-8203 923, e-mail: kkassima@aueb.gr

 4. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

  Επίκ. Καθηγήτρια Ελένη Αποσπόρη

  τηλ. 210-8203 141, e-mail: apospori@aueb.gr

 5. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

  Καθηγητής Σπύρος Σπύρου

  τηλ. 210-8203 169, e-mail: sspyrou@aueb.gr

  Επικ. Καθηγήτης Ευθύμιος Δεμοιράκος

  τηλ. 210-8203 442, e-mail: demirakos@aueb.gr

 6. Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

  Επίκ. Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη

  τηλ. 210-8203 559, e-mail: voudouri@aueb.gr

 7. Πληροφορικής

  Eπίκ. Καθηγήτρια Ευγενία Φουστούκου

  Τηλ. 210-8203 577, e-mail: eugenie@aueb.gr

 8. Στατιστικής

  Καθηγητής Αθανάσιος Γιαννακόπουλος

  Τηλ. 210-8203 543, e-mail: ayannaco@aueb.gr

  Επίκ. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Λειβαδά

  Τηλ. 210-8203 521, e-mail: livada@aueb.gr

Αίτηση

"Erasmus+ LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS"

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Erasmus+

Κατερίνα Γαλανάκη, τηλ. 210-8203 250, e-mail: galanaki@aueb.gr

Bασιλική Παπαβασιλείου, τηλ. 210-8203 270, e-mail: vikipap@aueb.gr