Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται πρόσφατες δημοσιεύσεις των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι δημοσιεύσεις αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση webmaster@aueb.gr.


14-12-2016 id:3040

Skarmeas, D., Zeriti, A. & Baltas, G. (2016). Relationship Value: Drivers and Outcomes in International Marketing Channels. Journal of International Marketing, 24(1), 22-40. 
http://dx.doi.org/10.1509/jim.15.0065

 


14-12-2016 id:3039

Tsafarakis, S, Saridakis, C., Matsatsinis, N., & Baltas, G. (2016). Private labels and retail assortment planning: a differential evolution approach. Annals of Operations Research, 247(2), 677-692.
http://link.springer.com/article/10.1007/s10479-015-1978-2

 


14-12-2016 id:3038

Saridakis, B. & Baltas, G. (2016). Modeling price-related consequences of the brand origin cue: An empirical examination of the automobile market. Marketing Letters, 27(1), 77-87.
http://link.springer.com/article/10.1007/s11002-014-9304-3

 


6-12-2016 id:3026

Xepapadeas., A.Yannacopoulos, A., 2016, Spatial Growth with Exogenous Saving Rates, Journal of Mathematical Economics, 67, 125-137, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmateco.2016.09.010.

 


6-12-2016 id:3025

Karine Nyborg, John M. Anderies, Astrid Dannenberg, Therese Lindahl, Caroline Schill, Maja Schlüter, W. Neil Adger, Kenneth J. Arrow, Scott Barrett, Stephen Carpenter, F. Stuart Chapin III, Anne-Sophie Crépin, Gretchen Daily, Paul Ehrlich, Carl Folke, Wander Jager, Nils Kautsky, Simon A. Levin, Ole Jacob Madsen, Stephen Polasky, Marten Scheffer, Brian Walker, Elke U. Weber, James Wilen, Anastasios Xepapadeas, Aart de Zeeuw, Social Norms as Solutions, 2016, Science, 7 October 2016, Vol. 354, Issue 5208,
https://d2ufo47lrtsv5s.cloudfront.net/content/354/6308/42

 


6-12-2016 id:3024

Kyriakopoulou, E., Xepapadeas., A., 2016, Atmospheric Pollution in Rapidly Growing Industrial Cities: Spatial Policies and Land Use Patterns, Journal of Economic Geography, 
https://joeg.oxfordjournals.org/content/early/2016/07/14/jeg.lbw018.abstract

 


6-12-2016 id:3023

Petrohilos-Andrianos, Y., Xepapadeas., A., 2016, On the Evolution of Compliance and Regulation with Tax Evading Agents, Journal of Dynamics and Games, 3: 231-260, 
https://aimsciences.org/journals/displayArticles.jsp?paperID=12705

 


6-12-2016 id:3022

Xepapadeas., A., 2015, Dynamic Games with Nature: Designing Policy under Ambiguity, Strategic Behavior and the Environment, 5: 175-213,
http://nowpublishers.com/article/Details/SBE-0060

 


6-12-2016 id:3021

Manousi, V., Xepapadeas., A., 2015, Cooperation and Competition in Climate Change Policies: Mitigation and Climate Engineering when Countries are Asymmetric, Environmental and Resource Economics, 
http://link.springer.com/article/10.1007/s10640-015-9956-3

 


6-12-2016 id:3020

Nicos Christodoulakis, 2016. "After Civil War: Division, Reconstruction, and Reconciliation in Contemporary Europe". Edited by Bill Kissane (Book review). Journal of Modern Greek Studies, Volume 34, Number 2, October 2016 , pp. 423-427.
https://muse.jhu.edu/article/631690

 


18-10-2016 id:2858

Drakos Konstantinos and Seraina Anagnostopoulou, (2016) "Bank Loan Terms and Conditions: Is There a Macro Effect?", Research in International Business and Finance, 37, 269-282. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ribaf.2015.11.012

 


18-10-2016 id:2859

Vasileios Koutras and Drakos Konstantinos, (2016) "A Generalized Polynomial-Logistic Distribution and Applications", Communications in Statistics: Theory and Methods, 45(18), 5478-5494. 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03610926.2014.944666

 


27-9-2016 id:2826

Christodoulakis Nicos, 2016. "An Economic Analysis of Conflicts: With an Application to the Greek Civil War 1946-1949". 
Springer Verlag. ISBN 978-3-319-32261-2, pp 160.
http://www.springer.com/gb/book/9783319322605

 


8-9-2016 id:2803

Fouskakis, D. and Ntzoufras, I. (2016). Power-Conditional-Expected Priors: Using g-priors with Random Imaginary Data for Variable Selection. Journal of Computational and Graphical Statistics, 25, 647-664
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10618600.2015.1036996

 


8-9-2016 id:2802

Fouskakis, D. and Ntzoufras, I. (2016). Limiting behavior of the Jeffreys Power-Expected-Posterior Bayes Factor in Gaussian Linear Models. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 30, 299-320
http://www.imstat.org/publications/bjps/bjps_30_2.html

 


3-6-2016 id:2738

Christodoulakis Nicos and Vassilis Sarantides (2016) "External asymmetries in the euro area and the role of foreign direct investment", The World Economy 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/twec.12406/abstract


4-2-2016 id:2597

Tsekrekos A. E. and Yannacopoulos, A. N. (2016) "Optimal switching decisions under stochastic volatility with fast mean reversion", European Journal of Operational Research, vol. 251, no. 1, pp. 148-157.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221715011200

 


21-1-2016 id:2585

Vitoratou, S., Ntzoufras, I. and Moustaki I (2016) "Explaining the behavior of joint and marginal Monte Carlo estimators in latent variable models with independence assumptions", Statistics and Computing, 26, 333-348. 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11222-014-9495-8

 


21-1-2016 id:2584

Perrakis, K. and Ntzoufras, I. (2015) "Stochastic Search Variable Selection (SSVS)", Wiley StatsRef: Statistics Reference Online
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118445112.stat07829/abstract

 


21-1-2016 id:2583

Charitidou, E., Fouskakis, D. and Ntzoufras, I.. (2015) "Bayesian transformation family selection: moving towards a transformed Gaussian universe". The Canadian Journal of Statistics, 43, 600-623 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjs.11261/abstract

 


21-1-2016 id:2582

Fouskakis, D., Ntzoufras, I. and Draper, D. (2015)
"Power-Expected-Posterior Priors for Variable Selection in Gaussian Linear Models", Bayesian Analysis, 10, 75-107
http://projecteuclid.org/euclid.ba/1422468424

 


30-11-2015 id:2522

 

Anagnostopoulou, S. C. and A. E. Tsekrekos (2015) "Earnings management in firms seeking to be acquired", The British Accounting Review, vol. 47, no. 4, pp. 351-375.
doi:10.1016/j.bar.2014.07.001

 

 


9-11-2015 id:2489

Christodoulakis Nicos, "Greek Endgame: From Austerity to Growth or Grexit", October 2015. Publisher: Rowman & Littlefield Int.Pages 192. Hardcover ISBN 9781783485239 
http://www.rowmaninternational.com/books/greek-endgame

 


5-10-2015 id:2455

Drakos Konstantinos and Christos Kallandranis, (2015). "A note on the effect of terrorism on economic sentiment", Defence and Peace Economics, 26(6), 600-608. DOI: 10.1080/10242694.2015.1016295 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10242694.2015.1016295

 


5-10-2015 id:2454

Koutras VasileiosDrakos Konstantinos, and Markos Koutras, (2014). "A Polynomial Logistic distribution and its applications in finance", Communications in Statistics: Theory and Methods, 43(10-12), 2045-2065. DOI:10.1080/03610926.2013.781651 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03610926.2013.781651

 


21-5-2015 id:2363

Christodoulakis Nicos. 2015, "How Crises Shaped Economic Ideas and Policies: Wiser after the Events?" Publisher: Springer Verlag, pp 222. ISBN 978-3-319-16870.
http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-16871-5

 


5-3-2015 id:2291

Christodoulakis Nicos, 2015. "Country Failure and Social Grievances in the Greek Civil War 1946 1949: An Economic Approach". Defence and Peace Economics.
http://dx.doi.org/10.1080/10242694.2015.1016297

 


16-2-2015 id:2280

Anagnostopoulou, S. C. and A. E. Tsekrekos (2015) "Accounting quality, information risk and implied volatility around earnings announcements", Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, vol. 34, pp. 188-207. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.intfin.2014.10.006

 


2-2-2015 id:2271

Christodoulakis Nicos. 2015. "Conflict Dynamics and Costs in the Greek Civil War 1946-49". Defense and Peace Economics.
http://dx.doi.org/10.1080/10242694.2014.1000010

 


15-12-2014 id:2239

M.G. Gaitani, V.E. Zafeiris, N.A. Diamantidis, E.A. Giakoumakis, "Automated refactoring to the NULL OBJECT design pattern", Information and Software Technology, vol. 59, March 2015, pp 33-52 
http://dx.doi.org/10.1016/j.infsof.2014.10.010

 


10-11-2014 id:2216

Kavussanos, M.G. and Tsouknidis, D. (2014), "The determinants of credit spread changes in global shipping bonds", Transportation Research Part E (Logistics and Transportation Review), Vol. 70. pp. 55-75. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554514000969

 


10-11-2014 id:2215

Kavussanos, M.G., Visvikis, I.D. and Dimitrakopoulos, D. (2014), "Economic Spillovers between related derivatives markets: The case of commodity and freight markets", Transportation Research Part E (Logistics and Transportation Review), Vol. 68, pp. 79-102. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554514000726

 


10-10-2014 id:2185

A. Xepapadeas, P. Ralli , E. Kougea, S. Spyrou, N. Stavropoulos, V. Tsiaousi, A. Tsivelikas, 2014, "Valuing Insurance Services Emerging from a Gene Bank: The Case of the Greek Gene Bank", Ecological Economics, Vol. 97, 140-149 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800913003534

 


10-10-2014 id:2184

W. Brock, W., A. Xepapadeas and A. Yannacopoulos, 2014, "Robust Control and Hot Spots in Spatiotemporal Economic Systems," Dynamic Games and Applications, Vol. 4:257-289 
link.springer.com/article/10.1007/s13235-014-0109-z

 


10-10-2014 id:2183

W. Brock, W., A. Xepapadeas and A. Yannacopoulos, 2014, "Optimal Control in Space and Time and the Management of Environmental Resources," Annual Review of Resource Economics, Vol. 6, 33-68 
http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-resource-100913-01241

 


10-10-2014 id:2182

W. Brock, W., A. Xepapadeas and A. Yannacopoulos, 2014, "Spatial Externalities and Agglomeration in a Competitive Industry," Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 42, 143-174 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165188914000785

 


10-10-2014 id:2181

W. Brock, W., A. Xepapadeas and A. Yannacopoulos, 2014, "Optimal Agglomerations in Dynamic Economics," Journal of Mathematical Economics, Vol. 53, 1-15. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304406814000640

 


10-10-2014 id:2180

Troell, M., R.L. Naylor, M. Metian, M. Beveridge, P. H. Tyedmers, C. Folke, K. J. Arrow, S.Barrett, A-S. Crépin, P. R. Ehrlich, Å. Gren, N. Kautsky, S. A. Levin, K. Nyborg, H. Österblom, S. Polasky, M. Scheffer, B. H. Walker, A. Xepapadeas and A. de Zeeuw, 2014, "Does aquaculture add resilience to the global food system?" Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 111 no. 37, Max Troell, 13257-13263 
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1404067111

 


17-9-2014 id:2162

Katsikea, Evangelia, Theodosiou, Marios and Morgan, Robert, E. (2014, in press). 'Why people quit: Explaining employee turnover intentions among export sales managers', International Business Review, in press,
http://dx.doi.org/10.1016/j.ibusrev.2014.08.009.

 


10-9-2014 id:2153

Dimakopoulou, A. G., K. C. Pramatari and A. E. Tsekrekos (2014). "Applying real options to IT investment evaluation: The case of radio frequency identification (RFID) technology in the supply chain", International Journal of Production Economics, vol. 156, pp. 191-207
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527314001881

 


4-9-2014 id:2146

Christodoulakis N., (2014), "Austerity Programs under Liquidity Constraints: Stylized Facts of Recession in the Euro Area", Credit and Capital Markets (Kredit und Kapital), 47. Jahrgang, Heft 2, Seiten 265-296. (Text in English) 
http://www.credit-and-capital-markets.de/startseite/en/?PHPSESSID=a09db3f16fa402eef8ee7f7e459baef5

 


7-7-2014 id:2120

Manasis, V. and Ntzoufras, I. (2014). Between-seasons Competitive Balance in European Football: Review of Existing and Development of Specially Designed Indices. Journal of Quantitative Analysis in Sports, 10, 139 - 152
http://www.degruyter.com/view/j/jqas.2014.10.issue-2/jqas-2013-0107/jqas-2013-0107.xml

 


29-5-2014 id:2073

Perrakis, K., Ntzoufras, I. and Tsionas, E. (2014). On the use of marginal posteriors in marginal likelihood estimation via importance-sampling. Computational Statistics and Data Analysis, 77, 54-69,http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167947314000814

 


7-5-2014 id:1994

Vassilis A. Efthymiou & George N. Leledakis (2014): The price impact of the disposition effect on the ex-dividend day of NYSE and AMEX common stocks, Quantitative Finance, Vol. 14, No. 4, pp. 711-724, Special Issue on Behavioral Finance, Guest Editor: Hersh Shefrin. 
http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2014.891759

 


6-5-2014 id:2037

W. Brock, G. Engström, D. Grass, and A. Xepapadeas (2013) "Energy Balance Climate Models and General Equilibrium Optimal Mitigation Policies", Journal of Economic Dynamics and Control, 37, 2371-2396http://ideas.repec.org/a/eee/dyncon/v37y2013i12p2371-2396.html

 


6-5-2014 id:2036

W. Brock, G. Engström, and A. Xepapadeas, (2014 in press) "Spatial Climate-Economic Models in the Design of Optimal Climate Policies across Locations", European Economic Review, in press,http://dx.doi.org/10.1016/j.euroecorev.2013.02.008

 


5-5-2014 id:2032

Nicos Chistodoulakis, Germany's War Debt to Greece: A Burden Unsettled, Palgrave Macmillan[Hardcover, pp 128, http://www.amazon.com/Germanys-War-Debt-Greece-Unsettled/dp/1137441941

 


3-4-2014 id:2008

Mavridis, D. and Ntzoufras I. (2014). Stochastic Search Item Selection for Factor Analytic Models. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 67, 284?303. 
http://www.unboundmedicine.com/medline/citation/23837882/Stochastic_search_item_selection_for_factor_analytic_models_

 


20-2-2014 id:1962

Chalamandaris, G. and A. E. Tsekrekos "Predictability in implied volatility surfaces: Evidence from the Euro OTC FX market", European Journal of Finance, vol. 20, January 2014, pp. 33-58 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1351847X.2012.670123

 


20-2-2014 id:1961

Siougle, G.S. I. Spyrou and A. E. Tsekrekos "Conference calls around merger and acquisition announcements: Do they reduce information asymmetry? UK evidence", Research in International Business and Finance, vol. 30, January 2014, pp. 148-172. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531913000329

 


20-2-2014 id:1960

Anagnostopoulou, S. C. and A. E. Tsekrekos "Do firms that wish to be acquired manage their earnings? Evidence from major European countries", International Review of Financial Analysis, vol. 30, December 2013, pp. 57-68. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521913000768

 


13-2-2014 id:1948

Osiel González Dávila, Mavra Stithou, Gianluca Pescaroli Luca Pietrantoni, Phoebe Koundouri, Pedro Díaz-Simal, Bénédicte Rulleau, Nabil Touili, François Hissel and Edmund Penning-Rowsell. Promoting Resilient economies by exploring insurance potential for facing coastal flooding and erosion: evidence from Italy, Spain, France and the United Kingdom. Coastal Engineering. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378383913002135.

 


10-2-2014 id:1945

Koundouri, P., and N. Papandreou (editors); M. Stithou (assistant editor), 2013. Water Resources Management Sustaining Socio-Economic Welfare: The Implementation of the European Water Framework Directive in Asopos River Basin in Greece. Springer Publishing, Global Issues in Water Policy, Series. ISBN: 978-94-007-7635-7 (Print) 978-94-007-7636-4 (Online) (181 pages) 
http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-7636-4

 


13-1-2014 id:1918

Theodosiou, M. & Katsikea, E. (2013) "The Export Information System: An Empirical Investigation of its Antecedents and Performance Outcomes", Journal of International Marketing, Vol. 21, No. 3, pp. 72-94. 
http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jim.12.0165

 


10-1-2014 id:1915

Baltas G. & Saridakis B. (2013). An empirical investigation of the impact of behavioural and psychographic consumer characteristics on car preferences: An integrated model of car type choice. Transportation Research (Part A) 54, 92-110.http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2013.07.007

 


10-1-2014 id:1914

Tsafarakis, S., Saridakis, C., Baltas G. & Matsatsinis, N. (2013). Hybrid particle swarm optimization with mutation for optimizing industrial product lines: An application to a mixed solution space considering both discrete and continuous design variables.Industrial Marketing Management, 42 (4), 496-506.http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2013.03.002