Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται πρόσφατες δημοσιεύσεις των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι δημοσιεύσεις αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση webmaster@aueb.gr.


31-1-2017

Nicos Christodoulakis, 2016. "Aspects of Economic Governance in the Euro Area: Restoring Internal and External Balances". Journal of Economic Policy (Politica economica), vol. XXXII, no. 3, pp. 489-510. Italy. DOI: 10.1429/85008
https://www.rivisteweb.it/issn/1120-9496.
 


16-1-2017

Anagnostopoulou, S. C. and A. E. Tsekrekos (2017), The effect of financial leverage on real and accrual-based earnings management, Accounting and Business Research, vol. 47, no. 2, pp. 191-236.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00014788.2016.1204217
 


16-1-2017

Tsekrekos, A. E. and A. N. Yannacopoulos (2016), Approximation of optimal stopping problems and variational inequalities involving multiple scales in economics and finance, in Trends in Mathematical Economics, Pinto, A. A., E. Accinelli Gamba, A. N. Yannacopoulos and C. Herv?s-Beloso (Eds.), Springer International Publishing, Switzerland.
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-32543-9_16
 


14-12-2016

Skarmeas, D., Zeriti, A. & Baltas, G. (2016). Relationship Value: Drivers and Outcomes in International Marketing Channels. Journal of International Marketing, 24(1), 22-40. 
http://dx.doi.org/10.1509/jim.15.0065

 


14-12-2016

Tsafarakis, S, Saridakis, C., Matsatsinis, N., & Baltas, G. (2016). Private labels and retail assortment planning: a differential evolution approach. Annals of Operations Research, 247(2), 677-692.
http://link.springer.com/article/10.1007/s10479-015-1978-2

 


14-12-2016

Saridakis, B. & Baltas, G. (2016). Modeling price-related consequences of the brand origin cue: An empirical examination of the automobile market. Marketing Letters, 27(1), 77-87.
http://link.springer.com/article/10.1007/s11002-014-9304-3

 


6-12-2016

Xepapadeas., A.Yannacopoulos, A., 2016, Spatial Growth with Exogenous Saving Rates, Journal of Mathematical Economics, 67, 125-137, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmateco.2016.09.010.

 


6-12-2016

Karine Nyborg, John M. Anderies, Astrid Dannenberg, Therese Lindahl, Caroline Schill, Maja Schlüter, W. Neil Adger, Kenneth J. Arrow, Scott Barrett, Stephen Carpenter, F. Stuart Chapin III, Anne-Sophie Crépin, Gretchen Daily, Paul Ehrlich, Carl Folke, Wander Jager, Nils Kautsky, Simon A. Levin, Ole Jacob Madsen, Stephen Polasky, Marten Scheffer, Brian Walker, Elke U. Weber, James Wilen, Anastasios Xepapadeas, Aart de Zeeuw, Social Norms as Solutions, 2016, Science, 7 October 2016, Vol. 354, Issue 5208,
https://d2ufo47lrtsv5s.cloudfront.net/content/354/6308/42

 


6-12-2016

Kyriakopoulou, E., Xepapadeas., A., 2016, Atmospheric Pollution in Rapidly Growing Industrial Cities: Spatial Policies and Land Use Patterns, Journal of Economic Geography, 
https://joeg.oxfordjournals.org/content/early/2016/07/14/jeg.lbw018.abstract

 


6-12-2016

Petrohilos-Andrianos, Y., Xepapadeas., A., 2016, On the Evolution of Compliance and Regulation with Tax Evading Agents, Journal of Dynamics and Games, 3: 231-260, 
https://aimsciences.org/journals/displayArticles.jsp?paperID=12705

 


6-12-2016

Xepapadeas., A., 2015, Dynamic Games with Nature: Designing Policy under Ambiguity, Strategic Behavior and the Environment, 5: 175-213,
http://nowpublishers.com/article/Details/SBE-0060

 


6-12-2016

Manousi, V., Xepapadeas., A., 2015, Cooperation and Competition in Climate Change Policies: Mitigation and Climate Engineering when Countries are Asymmetric, Environmental and Resource Economics, 
http://link.springer.com/article/10.1007/s10640-015-9956-3

 


6-12-2016

Nicos Christodoulakis, 2016. "After Civil War: Division, Reconstruction, and Reconciliation in Contemporary Europe". Edited by Bill Kissane (Book review). Journal of Modern Greek Studies, Volume 34, Number 2, October 2016 , pp. 423-427.
https://muse.jhu.edu/article/631690

 


18-10-2016

Drakos Konstantinos and Seraina Anagnostopoulou, (2016) "Bank Loan Terms and Conditions: Is There a Macro Effect?", Research in International Business and Finance, 37, 269-282. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ribaf.2015.11.012

 


18-10-2016

Vasileios Koutras and Drakos Konstantinos, (2016) "A Generalized Polynomial-Logistic Distribution and Applications", Communications in Statistics: Theory and Methods, 45(18), 5478-5494. 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03610926.2014.944666

 


27-9-2016

Christodoulakis Nicos, 2016. "An Economic Analysis of Conflicts: With an Application to the Greek Civil War 1946-1949". 
Springer Verlag. ISBN 978-3-319-32261-2, pp 160.
http://www.springer.com/gb/book/9783319322605

 


8-9-2016

Fouskakis, D. and Ntzoufras, I. (2016). Power-Conditional-Expected Priors: Using g-priors with Random Imaginary Data for Variable Selection. Journal of Computational and Graphical Statistics, 25, 647-664
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10618600.2015.1036996

 


8-9-2016

Fouskakis, D. and Ntzoufras, I. (2016). Limiting behavior of the Jeffreys Power-Expected-Posterior Bayes Factor in Gaussian Linear Models. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 30, 299-320
http://www.imstat.org/publications/bjps/bjps_30_2.html

 


3-6-2016

Christodoulakis Nicos and Vassilis Sarantides (2016) "External asymmetries in the euro area and the role of foreign direct investment", The World Economy 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/twec.12406/abstract

 


4-2-2016

Tsekrekos A. E. and Yannacopoulos, A. N. (2016) "Optimal switching decisions under stochastic volatility with fast mean reversion", European Journal of Operational Research, vol. 251, no. 1, pp. 148-157.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221715011200

 


21-1-2016

Vitoratou, S., Ntzoufras, I. and Moustaki I (2016) "Explaining the behavior of joint and marginal Monte Carlo estimators in latent variable models with independence assumptions", Statistics and Computing, 26, 333-348. 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11222-014-9495-8

 


21-1-2016

Perrakis, K. and Ntzoufras, I. (2015) "Stochastic Search Variable Selection (SSVS)", Wiley StatsRef: Statistics Reference Online
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118445112.stat07829/abstract

 


21-1-2016

Charitidou, E., Fouskakis, D. and Ntzoufras, I.. (2015) "Bayesian transformation family selection: moving towards a transformed Gaussian universe". The Canadian Journal of Statistics, 43, 600-623 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjs.11261/abstract

 


21-1-2016

Fouskakis, D., Ntzoufras, I. and Draper, D. (2015)
"Power-Expected-Posterior Priors for Variable Selection in Gaussian Linear Models", Bayesian Analysis, 10, 75-107
http://projecteuclid.org/euclid.ba/1422468424

 


30-11-2015

Anagnostopoulou, S. C. and A. E. Tsekrekos (2015) "Earnings management in firms seeking to be acquired", The British Accounting Review, vol. 47, no. 4, pp. 351-375.
doi:10.1016/j.bar.2014.07.001

 


9-11-2015

Christodoulakis Nicos, "Greek Endgame: From Austerity to Growth or Grexit", October 2015. Publisher: Rowman & Littlefield Int.Pages 192. Hardcover ISBN 9781783485239 
http://www.rowmaninternational.com/books/greek-endgame

 


5-10-2015

Drakos Konstantinos and Christos Kallandranis, (2015). "A note on the effect of terrorism on economic sentiment", Defence and Peace Economics, 26(6), 600-608. DOI: 10.1080/10242694.2015.1016295 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10242694.2015.1016295

 


5-10-2015

Koutras VasileiosDrakos Konstantinos, and Markos Koutras, (2014). "A Polynomial Logistic distribution and its applications in finance", Communications in Statistics: Theory and Methods, 43(10-12), 2045-2065. DOI:10.1080/03610926.2013.781651 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03610926.2013.781651

 


21-5-2015

Christodoulakis Nicos. 2015, "How Crises Shaped Economic Ideas and Policies: Wiser after the Events?" Publisher: Springer Verlag, pp 222. ISBN 978-3-319-16870.
http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-16871-5

 


5-3-2015

Christodoulakis Nicos, 2015. "Country Failure and Social Grievances in the Greek Civil War 1946 1949: An Economic Approach". Defence and Peace Economics.
http://dx.doi.org/10.1080/10242694.2015.1016297

 


16-2-2015

Anagnostopoulou, S. C. and A. E. Tsekrekos (2015) "Accounting quality, information risk and implied volatility around earnings announcements", Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, vol. 34, pp. 188-207. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.intfin.2014.10.006

 


2-2-2015

Christodoulakis Nicos. 2015. "Conflict Dynamics and Costs in the Greek Civil War 1946-49". Defense and Peace Economics.
http://dx.doi.org/10.1080/10242694.2014.1000010

 


15-12-2014

M.G. Gaitani, V.E. Zafeiris, N.A. Diamantidis, E.A. Giakoumakis, "Automated refactoring to the NULL OBJECT design pattern", Information and Software Technology, vol. 59, March 2015, pp 33-52 
http://dx.doi.org/10.1016/j.infsof.2014.10.010

 


10-11-2014

Kavussanos, M.G. and Tsouknidis, D. (2014), "The determinants of credit spread changes in global shipping bonds", Transportation Research Part E (Logistics and Transportation Review), Vol. 70. pp. 55-75. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554514000969

 


10-11-2014

Kavussanos, M.G., Visvikis, I.D. and Dimitrakopoulos, D. (2014), "Economic Spillovers between related derivatives markets: The case of commodity and freight markets", Transportation Research Part E (Logistics and Transportation Review), Vol. 68, pp. 79-102. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554514000726

 


10-10-2014

A. Xepapadeas, P. Ralli , E. Kougea, S. Spyrou, N. Stavropoulos, V. Tsiaousi, A. Tsivelikas, 2014, "Valuing Insurance Services Emerging from a Gene Bank: The Case of the Greek Gene Bank", Ecological Economics, Vol. 97, 140-149 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800913003534

 


10-10-2014

W. Brock, W., A. Xepapadeas and A. Yannacopoulos, 2014, "Robust Control and Hot Spots in Spatiotemporal Economic Systems," Dynamic Games and Applications, Vol. 4:257-289 
link.springer.com/article/10.1007/s13235-014-0109-z

 


10-10-2014

W. Brock, W., A. Xepapadeas and A. Yannacopoulos, 2014, "Optimal Control in Space and Time and the Management of Environmental Resources," Annual Review of Resource Economics, Vol. 6, 33-68 
http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-resource-100913-01241

 


10-10-2014

W. Brock, W., A. Xepapadeas and A. Yannacopoulos, 2014, "Spatial Externalities and Agglomeration in a Competitive Industry," Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 42, 143-174 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165188914000785

 


10-10-2014

W. Brock, W., A. Xepapadeas and A. Yannacopoulos, 2014, "Optimal Agglomerations in Dynamic Economics," Journal of Mathematical Economics, Vol. 53, 1-15. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304406814000640

 


10-10-2014

Troell, M., R.L. Naylor, M. Metian, M. Beveridge, P. H. Tyedmers, C. Folke, K. J. Arrow, S.Barrett, A-S. Crépin, P. R. Ehrlich, Å. Gren, N. Kautsky, S. A. Levin, K. Nyborg, H. Österblom, S. Polasky, M. Scheffer, B. H. Walker, A. Xepapadeas and A. de Zeeuw, 2014, "Does aquaculture add resilience to the global food system?" Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 111 no. 37, Max Troell, 13257-13263 
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1404067111

 


17-9-2014

Katsikea, Evangelia, Theodosiou, Marios and Morgan, Robert, E. (2014, in press). 'Why people quit: Explaining employee turnover intentions among export sales managers', International Business Review, in press,
http://dx.doi.org/10.1016/j.ibusrev.2014.08.009.

 


10-9-2014

Dimakopoulou, A. G., K. C. Pramatari and A. E. Tsekrekos (2014). "Applying real options to IT investment evaluation: The case of radio frequency identification (RFID) technology in the supply chain", International Journal of Production Economics, vol. 156, pp. 191-207
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527314001881

 


4-9-2014

Christodoulakis N., (2014), "Austerity Programs under Liquidity Constraints: Stylized Facts of Recession in the Euro Area", Credit and Capital Markets (Kredit und Kapital), 47. Jahrgang, Heft 2, Seiten 265-296. (Text in English) 
http://www.credit-and-capital-markets.de/startseite/en/?PHPSESSID=a09db3f16fa402eef8ee7f7e459baef5

 


7-7-2014

Manasis, V. and Ntzoufras, I. (2014). Between-seasons Competitive Balance in European Football: Review of Existing and Development of Specially Designed Indices. Journal of Quantitative Analysis in Sports, 10, 139 - 152
http://www.degruyter.com/view/j/jqas.2014.10.issue-2/jqas-2013-0107/jqas-2013-0107.xml

 


29-5-2014

Perrakis, K., Ntzoufras, I. and Tsionas, E. (2014). On the use of marginal posteriors in marginal likelihood estimation via importance-sampling. Computational Statistics and Data Analysis, 77, 54-69,http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167947314000814

 


7-5-2014

Vassilis A. Efthymiou & George N. Leledakis (2014): The price impact of the disposition effect on the ex-dividend day of NYSE and AMEX common stocks, Quantitative Finance, Vol. 14, No. 4, pp. 711-724, Special Issue on Behavioral Finance, Guest Editor: Hersh Shefrin. 
http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2014.891759

 


6-5-2014

W. Brock, G. Engström, D. Grass, and A. Xepapadeas (2013) "Energy Balance Climate Models and General Equilibrium Optimal Mitigation Policies", Journal of Economic Dynamics and Control, 37, 2371-2396http://ideas.repec.org/a/eee/dyncon/v37y2013i12p2371-2396.html

 


6-5-2014

W. Brock, G. Engström, and A. Xepapadeas, (2014 in press) "Spatial Climate-Economic Models in the Design of Optimal Climate Policies across Locations", European Economic Review, in press,http://dx.doi.org/10.1016/j.euroecorev.2013.02.008

 


5-5-2014

Nicos Chistodoulakis, Germany's War Debt to Greece: A Burden Unsettled, Palgrave Macmillan[Hardcover, pp 128, http://www.amazon.com/Germanys-War-Debt-Greece-Unsettled/dp/1137441941

 


3-4-2014

Mavridis, D. and Ntzoufras I. (2014). Stochastic Search Item Selection for Factor Analytic Models. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 67, 284?303. 
http://www.unboundmedicine.com/medline/citation/23837882/Stochastic_search_item_selection_for_factor_analytic_models_

 


20-2-2014

Chalamandaris, G. and A. E. Tsekrekos "Predictability in implied volatility surfaces: Evidence from the Euro OTC FX market", European Journal of Finance, vol. 20, January 2014, pp. 33-58 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1351847X.2012.670123

 


20-2-2014

Siougle, G.S. I. Spyrou and A. E. Tsekrekos "Conference calls around merger and acquisition announcements: Do they reduce information asymmetry? UK evidence", Research in International Business and Finance, vol. 30, January 2014, pp. 148-172. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531913000329

 


20-2-2014

Anagnostopoulou, S. C. and A. E. Tsekrekos "Do firms that wish to be acquired manage their earnings? Evidence from major European countries", International Review of Financial Analysis, vol. 30, December 2013, pp. 57-68. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521913000768

 


13-2-2014

Osiel González Dávila, Mavra Stithou, Gianluca Pescaroli Luca Pietrantoni, Phoebe Koundouri, Pedro Díaz-Simal, Bénédicte Rulleau, Nabil Touili, François Hissel and Edmund Penning-Rowsell. Promoting Resilient economies by exploring insurance potential for facing coastal flooding and erosion: evidence from Italy, Spain, France and the United Kingdom. Coastal Engineering. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378383913002135.

 


10-2-2014

Koundouri, P., and N. Papandreou (editors); M. Stithou (assistant editor), 2013. Water Resources Management Sustaining Socio-Economic Welfare: The Implementation of the European Water Framework Directive in Asopos River Basin in Greece. Springer Publishing, Global Issues in Water Policy, Series. ISBN: 978-94-007-7635-7 (Print) 978-94-007-7636-4 (Online) (181 pages) 
http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-7636-4

 


13-1-2014

Theodosiou, M. & Katsikea, E. (2013) "The Export Information System: An Empirical Investigation of its Antecedents and Performance Outcomes", Journal of International Marketing, Vol. 21, No. 3, pp. 72-94. 
http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jim.12.0165

 


10-1-2014

Baltas G. & Saridakis B. (2013). An empirical investigation of the impact of behavioural and psychographic consumer characteristics on car preferences: An integrated model of car type choice. Transportation Research (Part A) 54, 92-110.http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2013.07.007

 


10-1-2014

Tsafarakis, S., Saridakis, C., Baltas G. & Matsatsinis, N. (2013). Hybrid particle swarm optimization with mutation for optimizing industrial product lines: An application to a mixed solution space considering both discrete and continuous design variables.Industrial Marketing Management, 42 (4), 496-506.http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2013.03.002