Σιώμκος Γεώργιος

Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) και Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

 

COVID-19 - Ήρθαν για να μείνουν οι αλλαγές που έφερε στη ζωή μας η πανδημία...

Φόβο, άγχος και ανησυχία νιώ­θουν στη συντρι­πτική τους πλει­ονότητα οι Έλληνες στην εποχή του COVID-19, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή άλλων χαρακτηριστικών. Έτσι, ιός, πανδημία και καραντίνα είναι οι πρώτες λέξεις που έρχονται στο μυαλό τους στο άκουσμα του όρου COVID-19, ενδεικτικό της τε­χνικής γνώσης που έχουν λάβει για το θέμα. Το 82% αυτών, εξάλλου, θεωρούν πως είναι επαρκώς ενημε­ρωμένοι για τους τρόπους μετάδο­σης και προφύλαξης.