Μπάλτας Γεώργιος

Καθηγητής Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ

Μεταπανδημική ανασυγκρότηση με επώνυμη παραγωγή

Γεώργιος Μπάλτας

Καθηγητής Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Στην Ελλάδα η πολυετής οικονομική κρίση ανέδειξε το παραγωγικό έλλειμμα της χώρας ως το βαθύτερο πρόβλημα της οικονομίας και κατέδειξε την ανάγκη της παραγωγικής ανασυγκρότησης, με έμφαση στα διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα.

Η Ελλάδα και ο κόσμος σε μεταπανδημικούς ρυθμούς

Τόσο για οικονομικούς όσο και για γεωπολιτικούς λόγους, η αναγκαιότητα παραγωγικής αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας έγινε ακόμα πιο επιτακτική μετά την έναρξη της υγειονομικής κρίσης.

Ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο έχει ενταθεί η συζήτηση για την «επόμενη ημέρα» και τους όρους οικονομικής ανασυγκρότησης.