Μπαλαμπάνης Γεώργιος

Καθηγητής Μάρκετινγκ, Bayes Business School – City, University of London

Μαθήματα καινοτομίας από την πανδημία

Γεώργιος Μπαλαμπάνης
Καθηγητής Μάρκετινγκ, Bayes Business School – City, University of London

 

Το μεγαλύτερο ίσως μάθημα από την πανδημία είναι η ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκαν εμβόλια κατά της COVID-19. Συνήθως η συνολική διαδικασία για να δημιουργηθεί και να φτάσει στην αγορά ένα εμβόλιο διαρκεί τουλάχιστον δέκα χρόνια. Στην περίπτωση της COVID-19 αυτό επιτεύχθηκε σε λιγότερο από έναν χρόνο.