Μαρκίδης Κώστας

Καθηγητής Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας, Robert P Bauman Chair in Strategic Leadership, London Business School