Μαρκίδης Κώστας

Καθηγητής Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας, Robert P Bauman Chair in Strategic Leadership, London Business School

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περιεχόμενο που να έχει ταξινομηθεί με αυτόν τον όρο.