Ευγενίου Θεόδωρος

Καθηγητής στις Επιστήμες των Αποφάσεων και Διοίκησης Τεχνολογίας στο INSEAD (Γαλλία) και
Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ