Δράκος Κωνσταντίνος

Καθηγητής και Αντιπρύτανης ΟΠΑ, Υπεύθυνου Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς του ΟΠΑ.

Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς από το ΟΠΑ

Του Καθηγητή
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΡΑΚΟΥ,
Αντιπρύτανη ΟΠΑ και Υπεύθυνου Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς του
ΟΠΑ