Αβδούλας Χρήστος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΟΠΑ, επιστημονικός συνεργάτης Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Χρηματοοικονομικά... αναλφάβητοι οι νέοι της γενιάς Ζ

Μειοψηφικό είναι το ποσοστό των προπτυχιακών φοιτητών στην Ελλάδα που ανήκουν στη «γενιά Ζ» –Generation Z, όπως συνηθίζεται να ονομάζεται στη διεθνή βιβλιογραφία η γενιά όσων έχουν γεννηθεί μετά τα μέσα και προς το τέλος της δεκαετίας του 1990– και είναι χρηματοοικονομικά εγγράμματοι (19,3%). Επίσης, η πλειοψηφία των προπτυχιακών φοιτητών δεν αποταμιεύουν (75,2%), δεν έχουν επενδυτική εμπειρία (93,4%) και ανησυχούν για το μέλλον το δικό τους και της οικογένειάς τους (92,5%).