Αποσπόρη Ελένη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ

Οι γυναίκες του ΟΠΑ ανεβαίνουν στο... βήμα

Της ΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΠΟΡΗ,
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ

 

ΟΠΑNEWS 43 - Οι γυναίκες του ΟΠΑ ανεβαίνουν στο... βήμα
 

Από το «για μένα» στο «και για τους άλλους»

H πανδημία έδειξε αυτό που είναι γνωστό αρκετό καιρό στον χώρο της οργανωσιακής συμπεριφοράς: Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ενεργούς εργαζομένους με γρήγορα αντανακλαστικά που αναλαμβάνουν θετικές πρωτοβουλίες.

Τελευταία η Ελλάδα μεταξύ των χωρών της ΕΕ σε θέματα ισότητας των φύλων

Κάθε χρόνο τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιολογούνται προκειμένου να διαπιστωθεί πόσο απέχουν από την επίτευξη του στόχου της ισότητας των φύλων. Οι αξιολογήσεις γίνονται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και βασίζονται στις διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών σε έξι τομείς: εργασία, χρήματα, γνώση, χρόνος, εξουσία και υγεία. Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), η επίτευξη του στόχου προχωράει, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς.