Χρονολογία: 
1987

Καθιέρωση προγράμματος κινητικότητας φοιτητών Erasmus